Tema :

Nyengkuyung lan angraksani kabudayan jawi

Tempat Kegiatan :

Universitas Dian Nuswantoro

Tanggal Mulai :

2019-01-22

Tanggal Selesai :

2019-01-22

Penyelenggara :

Universitas Dian Nuswantoro

Penanggung Jawab :

Universitas Dian Nuswantoro

Resume :

Cerdas Cermat IT dan Bisnis TIK